Terasa v Praze před dokončením

21.12.2016

Terasa v Praze před dokončením. Původní vrstvy byly keramické dlažby a betonů byly odstraněny až na únosný podklad. Nová parotěsná zábrana je provedena z asfaltových pásů. Spádová vrstva je tvořena kombinací desek z pěnového polystyrenu EPS 200 a PIR. U dveří a žlabu je skladba zpevněna Cetris deskami. Hydroizolace je z měkčeného PVC tl. 1,5 mm. Pochozí vrstva bude tvořena keramickou dlažbou na podložkách doplněnou o pozinkované rošty ve žlabu a u dveří. Krycí lišty a oplechování atiky je rovněž z pozinkovaného plechu. 

»zpět do archivu novinek

Co se děje na sociálních sítích?