Významná spolupráce

02.02.2017

Společnost Hipos s.r.o. spolupracuje s jedním z nejvýznamnějších výrobců asfaltových pásů na trhu izolací a s přední projekční kanceláří, která se zabývá především řešením izolací staveb. V přiloženém PDF souboru se můžete podívat na výběr z realizovaných akcí, které ukazují na velmi silné spojení projektant - dodavatel materiálu - realizační firma. Každá realizace začíná správně připraveným projektem, který musí být jasný, celistvý a proveditelný. Ještě před zpracováním projektu zpravidla dochází k průzkumným pracím, provedení sondáží a na základě výsledků ke zpracování návrhu grafického i textového včetně podrobného výkazu výměr. Výrobce materiálu zase nese záruky za životnost aplikovaných vrstev a musí používat takové vstupní suroviny, které jsou kvalitní a neovlivňují životnost materiálů. Musí mít provedeny veškeré nutné zkoušky a certifikace a také aplikační manuály. Realizační firma je pak díky těmto subjektům na stavbě pravidelně dozorována a jakékoliv vzniklé situace odlišné od projektu je schopna operativně řešit. Tím je dílo od počátku vedeno ke zdárnému a funkčnímu výsledku. 

Této spolupráce si velmi ceníme a věříme, že bude pokračovat i nadále. 

 

»zpět do archivu novinek

Co se děje na sociálních sítích?