Asfaltové střechy

Asfaltové pásy jsou na trhu stále nejpoužívanějším materiálem. Technologie pokládky asfaltových pasů je prověřena řadou let i zkušenostmi. Asfaltové pásy se hojně využívají na střechách, u nichž je zvýšené riziko mechanického poškození, ve vegetačních souvrstvích, ale i na střechách s větším sklonem. Na našich střechách se můžeme nejčastěji setkat s pásy oxidovanými nebo modifikovanými.

V dnešní době se oxidované pásy používají spíše na opravy nebo jako parozábrany. Na nové střechy i rekonstrukce jsou používány modifikované pásy, které jsou odolnější rozdílům teplot i UV záření.

V ČR se nejvíce používá modifikace SBS, ale můžeme se také setkat s poměrně novou modifikací typu ALPA nebo s pásy typu APP.

Pokládka asfaltových pasů probíhá většinou třemi způsoby.

  • Pásy je možné celoplošně natavit, mechanicky kotvit, případně lepit pomocí samolepících pruhů.

  • Pásy jsou natavovány plamenem pomocí propanbutanového hořáku nebo

  • horkým vzduchem prostřednictvím speciálního svařovacího agregátu.

Podle způsobu použití se asfaltové pásy vyrábějí v několika tloušťkách, ty finální mají nejčastěji tloušťku 4,0 mm. Pásy jsou chráněny břidličným posypem nebo keramickou drtí a standardní barva je modrozelená. Je možné je ale také dodat v červené, hnědé nebo šedé barvě.

Máte zájem o tuto službu?

Kontaktní osoby


Co se děje na sociálních sítích?