Dvojité izolace

Dvojité izolace se používají v případě vysokého namáhání stavby vodou a v případech, kdy je izolace zakryta dalšími vrstvami a tudíž je nutné, aby byla stoprocentní. Používají se tedy převážně ve spodních stavbách nebo na střešních zahradách s intenzivní vegetací.

Více využívané jsou fóliové systémy, ale v případě požadavků je možné fólie nahradit i asfaltovými pasy. Dvojité izolace jsou zpravidla vždy systémy s aktivním kontrolním mechanismem. Systém tvoří dva hydroizolační pásy svařené mezi sebou do uzavřených sektorů. Mezi pásy je vložena separační a drenážní vložka.

Každý sektor je osazen kontrolními a aktivačními trubicemi, které ústí v krabicích v interiéru. Kontrolními trubicemi se provádí vakuová zkouška těsnosti hydroizolaci, kterou je nutno provést ihned po provedení sektoru a posléze po zakrytí hydroizolace dalšími vrstvami.

Porucha hydroizolace se projevuje vlhnutím povrchů, výrony vody, výtokem vody z trubic nebo při vakuové zkoušce vysáváním vody z trubic. Podle polohy poruchy lze jednoduše vyhledat sektor, který není těsný a aktivačními trubicemi provést injektáž.

Systém dvojité izolace je velmi náročný na provádění a finančně nákladný. Investice se ale může transformovat do podoby snadné kontroly a vysoké izolační bezpečnosti.

Máte zájem o tuto službu?

Kontaktní osoby


Co se děje na sociálních sítích?