Nádrže

Nádrže a jímky jsou speciální kapitolou v oboru izolací. Zpravidla se jedná o nádrže na pitnou vodu, kalové nádrže, jímky odpadních vod nebo nádrže pro zvláštní účely. Fólie musí tedy splňovat speciální a přísné podmínky pro pitnou vodu nebo naopak musí být odolné mikroorganismům, chemikáliím, olejům, agresivní vodě apod.

Pro nádrže na pitnou vodu je na našem trhu k dostání hydroizolační fólie PVC tl. 1,5 mm v modré barvě, která je bez obsahu olova, cadmia a dalších těžkých kovů a má certifikát pro aplikaci s pitnou vodou. Tato fólie není odolná vůči asfaltům a olejům. Je stabilizovaná vůči UV záření, takže může být použita i venku a má vysokou odolnost proti hnití, mikrobům a prorůstání kořínků.

Pro izolace ostatních nádrží se používají fólie na bázi PVC nebo TPO v tloušťkách 1,5 a 2,0 mm zpravidla v černé barvě. Podle použití se volí fólie odolné agresivním odpadním vodám, olejům, různým palivům, chemikáliím nebo asfaltům. Tyto fólie jsou rovněž UV stabilní a odolné působení mikroorganismů.

V případě poruchy jsou fólie jednoduše opravitelné záplatou. Jímky i nádrže se doporučuje jednou do roka vypustit a vyčistit.

Máte zájem o tuto službu?

Kontaktní osoby


Co se děje na sociálních sítích?