Odborné informace

Zásady odvodnění střech

Životnost a funkčnost střešního pláště nezávisí pouze na zvoleném hydroizolačním systému a provedení detailů, ale také na způsobu a rychlosti odvodnění plochy střechy. Odvodnění střech lze provést vnitřně nebo vně budovy.  ROZDĚLENÍ ODVODNĚNÍ DLE POLOHY Vodu ze střech je možné svést dvěma...

Více informací

Kontrola a údržba plochých střech

Životnost střešní konstrukce a hydroizolačních materiálů se odvíjí od kvalitního provedení detailů a pravidelné údržby.Předepsanými kontrolami předejdeme rizikům se zatékáním, jež se mohou vyskytnout v průběhu užívání. Žádná střecha není bezúdržbová. Kontrola střechy by měla probíhat...

Více informací

Kontrola a údržba plechových střech

Plechové krytiny jsou montovány od sklonu 7° a výše. Konstrukčně se tedy jedná o šikmou střechu. Kontrola a údržba plechových krytin se řídí ČSN 73 1901:2011 a klimatickými podmínkami, které na střechu působí. Probíhá tedy minimálně jednou do roka a po větším dešti, bouřce, krupobití nebo...

Více informací

Záchytné systémy střech

Každá střecha by měla být navrhována pro svou hlavní funkci, ale i pro funkce vedlejší. V průběhu životnosti je nutné střechu pravidelně kontrolovat popř. provádět údržbu. Pokud se na střeše nachází různá technologická zařízení, musí být zajištěn bezpečný přístup a možnost provádění revizí....

Více informací

Jak správně navrhnout mechanické kotvení střešního pláště

Mechanické kotvení je nejběžněji používaným způsobem stabilizace střešních povlakových krytin. Důvody k použití právě tohoto systému upevnění jsou prosté: nízká ekonomická náročnost, jednoduchá montáž a možnost provádění za téměř jakýchkoli klimatických podmínek. Návrh kotevních prvků vychází z...

Více informací

Možnosti odvětrání bytových domů

Při provádění střešních plášťů na bytových domech čím dál více zjišťujeme, že odvětrání domů je v současné době velmi diskutovaným tématem. Zpravidla se střecha realizuje v rámci revitalizace celého objektu, která mimo jiné zahrnuje zateplení fasád a výměnu výplní otvorů. V rámci celé...

Více informací

Revitalizace střech panelových domů

Revitalizace znamená obnova, dát něčemu starému nový život, nový nádech. V následujících řádcích vám bude osvětleno, jak se při revitalizaci střešního pláště postupuje, jaký je sled prací nebo jaké materiály je možné použít.  Střešní pláště panelových domů se z velké části potýkají...

Více informací

Co se děje na sociálních sítích?