Odvětrání domů

Řešení odvětrání bytových domů je individuální s každým objektem. Před jakýmkoli návrhem je nutná návštěva celého domu včetně střechy ke zjištění potřebných informací. Vždy záleží na typu budovy, její lokalitě, počtu podlaží a bytů v něm, typu a těsnosti stávajících rozvodů, provedeném zateplení, výměně oken a samozřejmě na finančních možnostech zákazníka.

Možnosti řešení odvětrání jsou následující:

  • Odstranění původních plechových komor a ventilátorů a montáž rotujících hlavic. Systém je zcela závislý na povětrnostních a klimatických podmínkách (teplota, tlak a rychlost proudění vzduchu). Za bezvětří je nefunkční. Často dochází k přenosu pachů mezi podlažími. Toto řešení se kvůli svým nízkým větracím účinkům nedoporučuje, nicméně je to stále nejvyužívanější varianta vzhledem k nízké ceně.
  • Osazení střešních ventilátorů s motůrkem, které jsou k nám dováženy z USA a mají výkon až 3200 m3/hod. Tyto ventilátory jsou vhodné pro panelové domy max. do počtu 6 nadzemních podlaží.

  • Repasování původních střešních ventilátorů a jejich zpětné osazení. Tato úprava zahrnuje demontáž ventilátorů a větracích komor, provedení nátěrů a vyklepání oplechování, výměnu ložisek, očištění a kontrolu elektrických vedení v motoru a zpětné zapojení.Tato metoda zajišťuje funkční řešení, nicméně výkon ventilátorů je dimenzován na dřívější hygienické požadavky a současné nemusí splňovat.
  • Osazení ventilátorů řízených skutečnou spotřebou (tzv. DCV – demand controled ventilation). Tyto ventilátory představují nejúčinnější systém větrání bytových domů. Jsou doplněny zpravidla o nové přívodní a odvodní prvky v bytech, které zajišťují přívod čerstvého vzduchu a odvod toho znehodnoceného (čidla CO2, čidla na vlhkost).

Ventilátory pracují jen v případě nutnosti – pokud někdo zapne ventilátor v bytě nebo čidla otevřou talířový ventil do stupačky, klesne tlak v potrubí, ventilátor zvedne otáčky a zařizuje větrání. Tyto ventilátory šetří peníze a zvyšují životní komfort v bytech. Jak to tak už bývá, co je nejlepší, bývá také nejdražší. Nevýhodou je tedy jejich výrazně vyšší cena oproti ostatním systémům.

Máte zájem o tuto službu?

Kontaktní osoba - hlavice AuraVent

Mgr. Kateřina Solnařová
+420 737 225 130
katerina.solnarova@hipos.cz

Kontaktní osoba - ostatní hlavice


Co se děje na sociálních sítích?