Ostatní

Střecha kromě své hlavní funkce, kterou je ochrana vnitřních prostor před povětrnostními vlivy, má také různá další poslání. Základem je správně navržená skladba střechy, která musí splňovat požadavky norem a představy investora. Střecha se musí pravidelně kontrolovat a pohyb po ní musí být bezpečný. Na každou střechu ústí odvětrání domu, které v případě sanace střechy výrazně zasahuje do práce izolatérů. Jsme s vámi od návrhu až po realizaci a následnou kontrolu a údržbu.

Kontroly, průzkumy a návrhy

Kontroly, průzkumy a návrhy

Jako jedni z mála na trhu máme vlastní technické oddělení, které pro vás zajišťuje: Provádění pravidelných kontrol střešních plášťů se zprávou o stavu střechy a případným návrhem oprav. Provádění průzkumů střešních plášťů a teras včetně návrhu...

Více informací

Odvětrání domů

Odvětrání domů

Řešení odvětrání bytových domů je individuální s každým objektem. Před jakýmkoli návrhem je nutná návštěva celého domu včetně střechy ke zjištění potřebných informací. Vždy záleží na typu budovy, její lokalitě, počtu podlaží a bytů v něm, typu a...

Více informací

Pochozí chodníčky střech

Pochozí chodníčky střech

Na střechách se čím dál více zvyšuje pohyb osob, které provádí kontroly a údržby různých zařízení, antén, VZT jednotek, potrubí a rozvodů. Střecha může také sloužit jako úniková cesta nebo jsou na ní namontovány konstrukce pro uchycení ramp na...

Více informací

Záchytné systémy

Záchytné systémy

V průběhu životnosti střechy je nutné provádět pravidelné kontroly případně drobné údržby. Na střechách se v dnešní době nachází různé technologie, ke kterým musí být zajištěn bezpečný přístup pro provádění pravidelných revizí. Střecha tedy...

Více informací

Záruční a pozáruční servis

Záruční a pozáruční servis

Životnost střechy nesouvisí jen s kvalitně provedenou prací a použitými materiály, ale také s pravidelnou kontrolou a údržbou. Pravidelnými prohlídkami můžeme předejít různým rizikům, které se v průběhu života střešního pláště mohou vyskytnout. V...

Více informací


Co se děje na sociálních sítích?