Ostatní

Střecha kromě své hlavní funkce, kterou je ochrana vnitřních prostor před povětrnostními vlivy, má také různá další poslání. Základem je správně navržená skladba střechy, která musí splňovat požadavky norem a představy investora. Střecha se musí pravidelně kontrolovat a pohyb po ní musí být bezpečný. Na každou střechu ústí odvětrání domu, které v případě sanace střechy výrazně zasahuje do práce izolatérů. Jsme s vámi od návrhu až po realizaci a následnou kontrolu a údržbu.

Záchytné systémy

Záchytné systémy

V průběhu životnosti střechy je nutné provádět pravidelné kontroly případně drobné údržby. Na střechách se v dnešní době nachází různé technologie, ke kterým musí být zajištěn bezpečný přístup pro provádění pravidelných revizí. Střecha tedy...

Více informací

Pochozí chodníčky střech

Pochozí chodníčky střech

Na střechách se čím dál více zvyšuje pohyb osob, které provádí kontroly a údržby různých zařízení, antén, VZT jednotek, potrubí a rozvodů. Střecha může také sloužit jako úniková cesta nebo jsou na ní namontovány konstrukce pro uchycení ramp na...

Více informací

Odvětrání domů

Odvětrání domů

Řešení odvětrání bytových domů je individuální s každým objektem. Před jakýmkoli návrhem je nutná návštěva celého domu včetně střechy ke zjištění potřebných informací. Vždy záleží na typu budovy, její lokalitě, počtu podlaží a bytů v něm, typu a...

Více informací

Kontroly, průzkumy a návrhy

Kontroly, průzkumy a návrhy

Jako jedni z mála na trhu máme vlastní technické oddělení, které pro vás zajišťuje: Provádění pravidelných kontrol střešních plášťů se zprávou o stavu střechy a případným návrhem oprav. Provádění průzkumů střešních plášťů a teras včetně návrhu...

Více informací

Záruční a pozáruční servis

Záruční a pozáruční servis

Životnost střechy nesouvisí jen s kvalitně provedenou prací a použitými materiály, ale také s pravidelnou kontrolou a údržbou. Pravidelnými prohlídkami můžeme předejít různým rizikům, které se v průběhu života střešního pláště mohou vyskytnout. V...

Více informací


Co se děje na sociálních sítích?