Vakuově kotvené střechy

/
/
Vakuově kotvené střechy

Systém vakuově kotvených střech

Začátky tohoto systému sahají až do roku 1985, kdy byl vyvinut v Norsku. 
V České republice začal být tento systém používán až od roku 2001. 

Princip vakuově kotvené střechy spočívá v působení větru na střešní konstrukci v rohových a krajních oblastech, kde jsou umístěny speciální ventily, kterými se vytváří podtlak ve střešním souvrství. Prostřednictvím těchto ventilů je přebytečný vzduch ze souvrství vysáván ven. Čím větší proudění vzduchu je, tím více je hydroizolace přisávána k podkladu.

Správná funkce systému

Pro zajištění správné funkce systému musí být zajištěna vzduchotěsnost podkladních vrstev, kterou obvykle představuje asfaltový pás. Systém je pak vzduchotěsně uzavřen po celém obvodě a kolem prostupujících konstrukcí a prvků pomocí PVC těsnící pásky a ocelového profilu. 

Podtlakové kotvení je možné využívat na střechách, kde:

 • V souvrství jsou vrstvy neúnosné pro mechanické kotvení
 • Je větší tloušťka tepelných izolací 
 • Potřebujeme zkrátit dobu provádění

Ukázky z praxe

1. Návrh sanace střešního pláště

Investor měl původně požadavek pouze na obnovu hydroizolace střechy. Po podrobnějším průzkumu bylo zjištěno, že střešní plášť nevyhovuje požadavku ČSN 73 0540-2 na součinitel prostupu tepla a je nutné jej zateplit. Stávající střecha má skladbu:

Vrstva Tloušťka (mm)
Nástřik PUR pěny s akrylátovou ochrannou vrstvou 30
Litý plynobeton ve spádu 40-200
Souvrství asfaltových pásů 10
Betonová mazanina 50
Keramické tvarovky Hurdis podsypané škvárou 80
Železobetonový stropní panel 200

Výtažné zkoušky

Výtažné zkoušky prokázaly, že vrstva plynobetonu není únosná pro mechanické kotvení a nové souvrství by bylo nutné zakotvit až do betonové mazaniny. Vrstva PUR nástřiku byla značně nerovnoměrná a lokálně byla nalezena zvýšená vlhkost. Z těchto důvodů bylo navrženo stržení vrstvy PUR nástřiku a zhotovení nové parotěsné zábrany z asfaltových pasů, která bude sloužit jako:

 • Zajištění proti zatečení v průběhu provádění a zároveň jako těsnící vrstva
 • Zateplení EPS 150 ve spádu 2% min. tl. 160 mm
 • Pokládka separační textilie plošné hmotnosti 300 g/m2
 • Pokládka nové hydroizolační fólie tl. 1,6 mm v systému vakuového kotvení

2. Zateplení střechy bytového domu výšky nad 36 m s neúnosnými vrstvami

Střecha bytového domu se nachází ve výšce cca 38 m nad terénem. Poloha domu je ve II. kategorii terénu dle ČSN EN 1991-1-4. Pro mechanické kotvení by to dle zvolené hydroizolace a typu kotevních prvků mohlo například znamenat až 10,6 ks kotev / m2 v rozích a provádění vložených řad. 

V průběhu provádění bylo navíc zjištěno, že únosnou vrstvou pro mechanické kotvení je až stropní panel, tudíž by mechanické kotvení nebylo finančně optimální.

Asfaltové pásy, izolace

Původní souvrství asfaltových pasů bylo vyspraveno tak, aby bylo těsné – byly proříznuty boule, netěsnosti byly převařeny novým asfaltovým pásem a obvod a prostupující konstrukce byly opatřeny pásem do požadované výšky. 

Na takto upravený podklad byla PU lepidlem aplikována tepelná izolace EPS 100 tl. 160 mm. Hydroizolace byla vakuově kotvena.

3. Zateplení střechy bytového domu s nestandardní skladbou

Investor si zvolil pro svou střechu systém vakuového kotvení, se kterým se inspiroval na sousedním domě. Při předrealizační prohlídce bylo ovšem zjištěno, že stávající střešní skladba (asfaltové pásy, EPS, volně položená parozábrana) není k podkladu nijak stabilizována a na střeše drží v podstatě svou vlastní vahou. 

Novou střešní skladbu by tak bylo jednodušší mechanicky kotvit, nicméně investor od svého záměru vakuové střechy nechtěl ustoupit. Z tohoto důvodu byl původní střešní plášť zakotven do podkladní betonové vrstvy a plnoplošně pojištěn novým asfaltovým pásem. Tepelnou izolaci tvoří EPS 100 tl. 160 mm a hydroizolace je vakuově kotvena.

Vakuové kotvení

Systém vakuového kotvení je zajímavý a mnohdy jím lze vyřešit skladby střech, jejichž provádění by bylo složité nebo nákladné. Nespornou výhodou je rychlá realizace, neboť se hydroizolace kotví pouze po obvodě a v ploše se jen svařuje ve spojích. 

Vakuově kotvené střechy mohou být navíc prováděny pouze proškolenými firmami a na každou realizaci vždy dohlíží specialista systému, tudíž je zajištěna kvalita i funkčnost střešního pláště po několik let.

Článek byl vytvořen za podpory SGS16/127/OHK1/2T/11

PROČ SPOLUPRACOVAT PRÁVĚ S NÁMI?

ROKŮ NA TRHU

0

SPOKOJENÝCH ZÁKAZNÍKŮ

0 %

REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ

0 +
poptávka

Nezávazná kalkulace

Vyplňte a odešlete formulář a my vám zašleme nezávaznou kalkulaci, případně zavoláme, pokud budeme potřebovat některé údaje doplnit.

Kontakty

Zákaznický servis

Po – Pá 7:00–18:00 hod.

Víte, že...?

Pravidelná kontrola střechy Vám může ušetřit peníze i starosti. Ploché střechy se doporučuje zkontrolovat aspoň 1×, lépe 2× do roka po zimě, sněhu a mrazu a po létě, kdy střeše nesvědčí prudké slunce, vysoké teploty i bouřky.

Splníte si tak navíc i povinnost pro majitele objektů dle ČSN 73 1901:2020 a budete mít doloženo správné užívání, údržbu a servis střechy dle platných českých norem.

Nezávazná poptávka

Vyplňte a odešlete formulář nebo nám zavolejte  +420 737 225 130

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a platí na ni zásady ochrany osobních údajů a podmínky služby Google.
Odesláním zprávy beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Potřebovat budeme

Proč s námi?

Nezávazná poptávka

Vyplňte a odešlete formulář nebo nám zavolejte  +420 737 225 130

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a platí na ni zásady ochrany osobních údajů a podmínky služby Google.
Odesláním zprávy beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Potřebovat budeme

Čím dřív se kontrola střechy provede, tím rychleji a levněji odstraníte závady.
Garantujeme vám, že po sezóně do střechy nepoteče zas.

Jak bude kontrola probíhat?

 1. pošleme zkušeného technika, který střechu a střešní pláště projde a zkontroluje
 2. vypracujeme odborný posudek a technickou dokumentaci (příklad zde)
 3. připravíme fotodokumentaci stavu střechy a správu, která  slouží jako doklad o kontrole i pro pojišťovnu a splňuje normě ČSN 73 1901:2011
 4. na základě podkladů navrhneme řešení, jak postupovat v případě nalezených závad
 5. připravíme kalkulaci případné opravy nebo rekonstrukce střechy
 6. domluvíme termíny a dáme střechu do pořádku
 7. pokud si budete přát, prodloužíme životnost vaší střechy. Připravíme servisní smlouvu, kde se už o nic nestaráte.