Reference

Asfaltová střecha - Jirkova, Úpravna vody

Zateplení střechy úpravny vody a vápenné jímky. Tepelná izolace byla z pěnového skla pokládaného do horkého asfaltu. Hydroizolaci tvoří souvrství asfaltových modifikovaných pásů. 

Realizováno: 2012
Kategorie Ploché střechy - asfaltové pásy
Výměra: 1050 m2
Region Ústecký kraj

Co se děje na sociálních sítích?