Reference

Asfaltová střecha - Plzeň, Hodonínská

Zateplení střešního pláště tepelnou izolací z EPS 100. Hydroizolaci tvoří souvrství asfaltových modifikovaných pasů - podkladní samolepící, vrchní plnoplošně natavený s břidličným posypem. Součástí prací bylo také zateplení střechy a fasády výtahové strojovny, provedení oplechování a montáž bleskosvodné sítě. 

Adresa: Plzeň, Hodonínská 63
Realizováno: 2015
Kategorie Ploché střechy - asfaltové pásy
Výměra: 250 m2
Region Plzeňský kraj

Co se děje na sociálních sítích?