Reference

Fóliová střecha - Praha, Sartoriova

Původní střešní skladba zůstala zachována včetně původní hydroizolační fólie, která neplnila svou funkci. Na ni byla položena tepelná izolace EPS 100 ve dvou vrstvách před separační textilii. Novou hydroizolaci tvoří střešní fólie na bázi měkčeného PVC mechanicky kotvená do podkladních vrstev. Součástí sanace bylo také zhotovení střechy výtahové strojovny a provedení pochozích chodníčků od výlezu k žebříku. 

Adresa: Praha, Sartoriova 27
Realizováno: 2016
Kategorie Ploché střechy - fólie
Výměra: 220 m2
Region Praha

Co se děje na sociálních sítích?