Reference

Kotvení plány

Před každou realizací, kde je navržena skladba mechanicky kotvené hydroizolace provádíme výtažné zkoušky k ověření únosnosti podkladních konstrukcí a následně návrh sestavy kotevních prvků včetně kotevního plánu. V případě lepení nebo přitížení izolací postupujeme obdobně. U lepení se řídíme především technickými listy výrobců lepidel u přitížení postupujeme dle normy stejně jako u kotvení. 

Kategorie Kontroly, průzkumy, návrhy

Co se děje na sociálních sítích?