Reference

Kotvení plány

Před každou realizací, kde je navržena skladba mechanicky kotvené hydroizolace provádíme výtažné zkoušky k ověření únosnosti podkladních konstrukcí a následně návrh sestavy kotevních prvků včetně kotevního plánu. V případě lepení nebo přitížení...

Více informací

Co se děje na sociálních sítích?