Reference

Průzkumy střech

Provádíme pravidelné kontroly a údržby střešních plášťů. Pro naše stálé zákazníky nabízíme možnost uzavření servisní smlouvy, kdy mají jistotu, že střecha bude dvakrát ročně zkontrolována. Z každé kontroly dostanou zápis o provedených úkonech a případně návrh řešení oprav. Dále provádíme průzkumy střech, sondy, zaměření a na základě těchto informací zpracováváme konkrétní návrh a cenovou nabídku. 

Kategorie Kontroly, průzkumy, návrhy

Co se děje na sociálních sítích?