Reference

Střecha s kačírkem a terasy - Praha, Nárožní 2600

Izolace střech a teras novostavby campusu pro Vysokou školu ekonomie a managementu. Parotěsná zábrana z asfaltového pásu. Tepelná izolace z pěnového polystyrenu. Hydroizolace je provedena z fólie Sika SGmA tl. 1,5 mm. Střecha je zatížena vrstvou praného kameniva. Terasa má pochozí vrstvu z betonové dlažby. Oplechování atiky terasy je z hliníkového plechu. 

Adresa: Praha, Nárožní 2600
Realizováno: 2007
Kategorie Střechy zasypané kamínky, Střešní terasy
Výměra: 2100 m2
Region Praha

Co se děje na sociálních sítích?