Reference

Střecha s kačírkem a terasy - Praha, Zbraslav

Provedení střech a teras novostavby bytového domu na Zbraslavi. Parotěsná vrstva je provedena z asfaltového modifikovaného pásu, tepelná izolace je z pěnového polystyrenu. Hydroizolaci tvoří fólie z měkčeného PVC tl. 1,5 mm. Atiky jsou oplechovány titanzinkovým plechem. Součástí byla také dodávka praného kameniva a betonové dlažby. 

Adresa: Praha, Elišky Přemyslovny 398
Realizováno: 2006
Kategorie Střechy zasypané kamínky, Střešní terasy
Výměra: 2800 m2
Region Praha

Co se děje na sociálních sítích?