Reference

Střešní terasa s dlažbou - Praha, Křižíkova

Provedení teras novostavby bytového domu. Terasy ve vyšších nadzemních podlažích jsou zatepleny tepelnou izolací z pěnového polystyrenu EPS 150 ve spádu 1%. Hydroizolace je provedena z fólie na bázi měkčeného PVC tl. 1,5 mm. Na fólii je ochranná vrstva, násyp kačírku a kladecí štěrkové lože. Pochozí vrstvu tvoří betonová dlažba. V přízemí je provedena terasa rekreační zóny s dlažbou z recyklované gumy kladené do stejného lože jako v patrech. Tato terasa je bez tepelné izolace. Hydroizolaci tvoří rovněž fólie z PVC. 

Adresa: Praha, Křižíkova 53
Realizováno: 2009
Kategorie Střešní terasy
Výměra: 500 m2
Region Praha

Co se děje na sociálních sítích?