Reference

Střešní terasa s dlažbou - Praha, Tobrucká

Sanace střešního pláště nad garážemi bytového domu s funkcí pochozí / pojízdné terasy. Původní vrstvy byly odstraněny až na stropní panel, byla provedena nová parozábrana a tepelná izolace z pěnového polystyrenu a následně hydroizolace ze souvrství asfaltových pasů. Na tyto pasy byla položena separační textilie a nopová fólie a byla provedena roznášecí betonová deska, na kterou byla po vytvrdnutí aplikována betonová dlažba do pískového lože. Součástí prací byla také betonáž schodiště včetně zhotovení nového zábradlí, provedení oplechování a vstupních podest a sanační práce uvnitř garáží. 

Adresa: Praha, Tobrucká 705-708
Realizováno: 2015
Kategorie Střešní terasy
Výměra: 750 m2
Region Praha

Co se děje na sociálních sítích?