Reference

Terasa z pochozí fólie - Litoměřice, Na Kocandě

Rekonstrukce terasy bytového domu. Demontáž původní skladby až po stropní konstrukci - odstranění prohnilých prken a mokré izolace, montáž nové tepelné izolace a dřevěného záklopu, provedení nové parozábrany z asfaltového pásu, spádu z EPS a roznášecí vrstvy z Cetris desek. Finální vrstvu tvoří pochozí fólie z PVC tl. 2,4 mm.

Adresa: Litoměřice, Na Kocandě 695/23
Realizováno: 2016
Kategorie Pochozí fólie, Střešní terasy
Výměra: 14 m2
Region Ústecký kraj

Co se děje na sociálních sítích?