Reference

Vakuová střecha Protan - Praha, Lublinská 577

Zateplení střechy bytového domu. Byl použit systém vakuového kotvení. Původní izolace byly vyspraveny a celoplošně byla provedena nová parozábrana pro zajištění těsnosti. Tepelnou izolaci tvoří pěnový polystyren v tloušťce 200 mm. Hydroizolace je z měkčeného PVC tl. 1,6 mm. Střecha výtahové strojovny je zateplena EPS tl. 200 mm a hydroizolace je mechanicky kotvena. 

Adresa: Praha, Lublinská 577
Realizováno: 2010
Kategorie Ploché střechy - fólie, Ploché střechy - vakuový systém
Výměra: 530 m2
Region Praha

Co se děje na sociálních sítích?