Spodní stavba

Izolace spodních staveb jsou jednoznačně nejnáročnějším druhem v oboru izolatérství. Izolace musí být provedena perfektně, vzhledem k tomu, že je následně zakrytá dalšími vrstvami a konstrukcemi a posléze velmi špatně dostupná nebo vůbec pro případné opravy. Nesprávně provedená izolace spodní stavby znamená nevyčíslitelné obtíže v podobě odkopání zeminy, provádění vrtů, drenáží či injektáží.

V průběhu návrhu i realizace je nutné počítat s různými riziky, které hrozí. Izolace spodních staveb jsou navrhovány proti volně stékající vodě, zemní vlhkosti, prosakující vodě či tlakové vodě. V návrhu se také můžeme setkat s požadavkem na odolnost proti ropným látkám nebo agresivním kapalinám. Velmi často musí izolace spodní stavby sloužit také jako protiradonová bariéra.

V izolacích spodních staveb se častěji setkáváme s asfaltovými modifikovanými pásy různých tlouštěk v jedné nebo více vrstvách, ale je možné použít i hydroizolační fólie na bázi měkčeného PVC, LDPE či HDPE. Pro velmi namáhané konstrukce se používají systémy s pasivní nebo aktivní kontrolou, což znamená, že izolace je rozdělena na sektory, které je možné kontrolovat (více dvojité izolace).

Případná porucha hydroizolace se projeví výronem vody z osazených trubiček a místo je možné dodatečně utěsnit injektáží. V nejnáročnějších podmínkách je možné použít kombinace asfaltových pásů a bentonitových rohoží, která má pojistnou funkci, a v případě netěsnosti pásů zvětší svůj objem a průsak utěsní.

Máte zájem o tuto službu?

Kontaktní osoby


Co se děje na sociálních sítích?