Střechy zasypané kamínky

Asfaltové i foliové střechy mohou být chráněny kamínky (kačírkem), které prodlužují životnost hydroizolace, mají protipožární funkci nebo slouží čistě jako pohledová vrstva.

Kačírek bývá často doplňkem zelených střech a teras např. jako chodník nebo oddělení pochozích částí od nepochozích. Mohou ale také zakrývat celou plochu střechy.

Zásyp kamínkem může být navržen jak pro rekonstrukce, tak i novostavby. Požadavek je pouze na dostatečnou únosnost podkladu (tloušťka kačírku 50 mm a frakce 16/32 mm přitíží střechu zhruba o 90 kg/m2).

Hydroizolace musí mít atest na prorůstání kořínků rostlin. Kamínky jsou od ní odděleny separační vrstvou z geotextílie nebo PE fólie. Všechny vystupující prvky a konstrukce jsou zpravidla opatřeny oplechováním, aby byla hydroizolace co nejvíce chráněna před mechanickým poškozením.

Kamenivo nesmí obsahovat vysoký podíl jemných částic, aby se nezanášely vtoky a vždy by mělo být prané s oblými hranami, aby nedošlo k poškození hydroizolace. Jednou za čas je nutné kačírek vyčistit od nánosů bahna a zeleně.

Máte zájem o tuto službu?

Kontaktní osoby


Co se děje na sociálních sítích?