Střešní terasy

S narůstající výstavbou bytových domů, objektů občanské vybavenosti, parkovišť, obchodů a dalších staveb ubývá místa pro relaxaci. Plochá střecha se tak může stát rájem odpočinku a to jak aktivního, tak pasivního.

Hydroizolaci teras mohou tvořit fólie nebo asfaltové pásy. Oba typy materiálů musí být odolné proti prorůstání kořínků rostlin. Pochozí vrstvu může tvořit betonová dlažba na podložkách nebo do stěrkového podsypu. Atraktivní jsou také dřevěná či WPC prkna.

V případech, kdy stavební konstrukce nedovolují provést dlažbu nebo prkna, může být pochozí vrstvou i samotná hydroizolační fólie, která je k tomuto účelu přesně určená.

Vyhotovení střešních teras se řadí mezi nejnáročnější v oboru hydroizolací pozemních staveb. Už samotný návrh celého souvrství musí být dokonale technicky vyřešen. Pokud se jedná o terasy, pod nimiž jsou obytné místnosti, musí být zajištěny tepelné a vlhkostní podmínky.

Při návrhu je potřeba myslet na to, že se po terasách budou denně pohybovat lidé, kteří vyžadují především funkčnost a estetiku celého systému. Veškeré detaily musí být zajištěny proti poškození oplechováním nebo obkladem. Samotná realizace teras pak klade vysoké nároky na pracovní kázeň.

Máte zájem o tuto službu?

Kontaktní osoby


Co se děje na sociálních sítích?