Střešní zahrady

S narůstající výstavbou bytových domů, objektů občanské vybavenosti, parkovišť, obchodů a dalších staveb ubývá místa pro relaxaci. Plochá střecha se tak může stát rájem odpočinku a to jak aktivního, tak pasivního.

Hydroizolaci zelených střech může tvořit fólie nebo asfaltový pás. Fólie se pokládají klasicky v jedné vrstvě nebo jako dvojitá izolace se signalizací. Asfaltové pásy se provádějí standardně ve dvou vrstvách a mohou být také vybaveny systémem kontroly.

Oba typy materiálů musí být odolné proti prorůstání kořínků rostlin. Výhodou je, že je hydroizolace chráněná před mechanickým poškozením a účinky UV-záření a tím se výrazně prodlužuje životnost celé střechy.

Zelené střechy mají i mnoho dalších výhod.

  • Vegetační souvrství zlepšuje tepelnou akumulaci střechy – v zimě zamezuje úniku tepla, v létě naopak přehřívání.

  • Zeleň na střechách pohlcuje hluk okolí, zachycuje prach a škodliviny, čímž působí jako přirozený filtr ovzduší.

  • Zelené střechy vytvářejí prostor pro rostliny a živočichy, zvlhčují a ochlazují okolní a všeobecně přispívají nemalou měrou ke zlepšení životního prostředí.

Návrh a realizace zelených plochých střech vyžaduje profesionální přístup. Podle typu zeleně je třeba navrhnout odpovídající skladbu jednotlivých vrstev střešního pláště, doplnit ji o vhodné detaily jako je oplechování všech prostupujících prvků a konstrukcí, speciální ochranné koše vpustí nebo zábradlí.

Vše by mělo být v souladu s budoucí funkcí a využitím střechy tak, aby se na ní lidé cítili dobře a bezpečně.

Máte zájem o tuto službu?

Kontaktní osoby


Co se děje na sociálních sítích?