Záchytné systémy

V průběhu životnosti střechy je nutné provádět pravidelné kontroly případně drobné údržby. Na střechách se v dnešní době nachází různé technologie, ke kterým musí být zajištěn bezpečný přístup pro provádění pravidelných revizí. Střecha tedy nechrání jen vnitřní prostory před nepřízní počasí, ale je mnohdy velmi rušným místem.

Bezpečnost osob, které se pohybují na střechách, se zajišťuje pomocí záchytných systémů a je předepsána v normách i zákonech. Zajištěn by měl být každý volný okraj střechy, který se nachází ve výšce větší než 1,5 m nad okolním prostorem.

Dále prostupy a otvory, kde hrozí propadnutí osob, či plochy, po kterých mohou osoby snadno sklouznout. Návrh kotevního prvku závisí na druhu nosné konstrukce střešního pláště (beton, ocel, dřevo) a na tloušťce skladby střechy. Kotevní body se zpravidla navrhují ve vzdálenosti 2,0 m od okraje střechy.

Je možné využít pouze samostatné kotevní body, ke kterým se pracovníci uváží lanem či systém s permanentním nerezovým lanem, kde se pracovník uváže a postupuje po trase lana.

Společnost Hipos s.r.o. spolupracuje při návrhu, montážích i revizích se společností Topsafe s.r.o., která má v ČR asi nejširší působnost v oblasti zabezpečení osob na plochých střechách a této spolupráce si velmi vážíme.

Máte zájem o tuto službu?

Kontaktní osoby


Co se děje na sociálních sítích?