Kontroly, průzkumy a návrhy

Jako jedni z mála na trhu máme vlastní technické oddělení, které pro vás zajišťuje:

 • Provádění pravidelných kontrol střešních plášťů se zprávou o stavu střechy a případným návrhem oprav.
 • Provádění průzkumů střešních plášťů a teras včetně návrhu řešení sanace.
 • Návrhy skladeb, tlouštěk tepelných izolací a hydroizolací.
 • Návrhy detailů.
 • Zpracování realizačních dokumentací.
 • Zhotovení dokumentací skutečného provedení.
 • Provádění výtažných zkoušek a zpracování kotevních plánů.
 • Zhotovení tepelně technických výpočtů.
 • Měření vlhkosti v souvrství střech a zpracování vlhkostních map.
 • Sondy do souvrství střešních plášťů včetně odběru vzorků a jejich vyhodnocení.
 • Pro naše zákazníky zpracováváme technologické postupy a zkušební plány.

Spolupracujeme s přední projekční a expertní kanceláří A.W.A.L., s fakultou stavební ČVUT v Praze, se statiky a projektantem TZB a vzorky pro nás vyhodnocuje firma Watrex. Vždy se snažíme vyhovět vašim představám a zároveň splnit požadavky platných norem a montážní předpisy výrobců izolačních materiálů.

Máte zájem o tuto službu?

Kontaktní osoby - kontroly

Kontaktní osoba - průzkumy a návrhy

Ing. Michaela Kasalová
+420 721 202 036
michaela.kasalova@hipos.cz


Co se děje na sociálních sítích?