Ploché střechy

Ploché střechy jsou převážně takové střechy, které mají sklon do 5° a jejich hydroizolaci tvoří povlaková krytina. Podle druhu použité krytiny je můžeme rozdělit na asfaltové a fóliové. Volba krytiny záleží vždy na typu střešního pláště a podmínkách, ve kterých se střecha nachází. Podle způsobu stabilizace krytiny můžeme střechy dále dělit na mechanicky kotvené, lepené či přitížené (střešní terasy, zahrady, střechy zasypané kamínky, střešní parkoviště).

Střechy zasypané kamínky

Střechy zasypané kamínky

Asfaltové i foliové střechy mohou být chráněny kamínky (kačírkem), které prodlužují životnost hydroizolace, mají protipožární funkci nebo slouží čistě jako pohledová vrstva. Kačírek bývá často doplňkem zelených střech a teras např. jako chodník...

Více informací

Fóliové střechy

Fóliové střechy

Hydroizolační fólie se stávají stále populárnějším materiálem, který se v současnosti používá jako hydroizolace plochých střech. Je to především z důvodu jejich ohebnosti, tvárnosti a snadnějšímu a rychlejšímu provádění. Na výběr je z několika...

Více informací

Střešní terasy

Střešní terasy

S narůstající výstavbou bytových domů, objektů občanské vybavenosti, parkovišť, obchodů a dalších staveb ubývá místa pro relaxaci. Plochá střecha se tak může stát rájem odpočinku a to jak aktivního, tak pasivního. Hydroizolaci teras mohou tvořit...

Více informací

Asfaltové střechy

Asfaltové střechy

Asfaltové pásy jsou na trhu stále nejpoužívanějším materiálem. Technologie pokládky asfaltových pasů je prověřena řadou let i zkušenostmi. Asfaltové pásy se hojně využívají na střechách, u nichž je zvýšené riziko mechanického poškození, ve...

Více informací

Střešní zahrady

Střešní zahrady

S narůstající výstavbou bytových domů, objektů občanské vybavenosti, parkovišť, obchodů a dalších staveb ubývá místa pro relaxaci. Plochá střecha se tak může stát rájem odpočinku a to jak aktivního, tak pasivního. Hydroizolaci zelených střech...

Více informací


Co se děje na sociálních sítích?