Údržba ploché střechy

/
/
Údržba ploché střechy

Střecha bez údržby?

Životnost střešní konstrukce a hydroizolačních materiálů se odvíjí od kvalitního provedení detailů a pravidelné údržby. 

Žádná střecha není bezúdržbová, a proto předepsanými kontrolami předejdeme rizikům se zatékáním, jež se mohou vyskytnout v průběhu užívání.

Kontrola střechy by měla probíhat minimálně jednou do roka. Doporučení odborníků je však dvakrát za rok, a to před zimou a po zimě. Dále pak po větším dešti, bouřce, krupobití nebo větru. 

Cykly obnovy a kontrol jsou uvedeny v ČSN 73 1901-1:2020.

Doporučené cykly kontrol vybraných konstrukcí (ČSN 73 1901-1:2020)
Konstrukční část Stav Cyklus kontrol (roky)
Povrch střechy Bez nečistot, náletové zeleně 0,5
Vtoky Průchozí, chráněné 0,5
Nátěry, nástřiky, omítky Souvislé, nepoškozené 1
Hydroizolace Neporušený povrch, funkční UV ochrana, spoje beze změn 1
Tmelené spáry Pružný tmel bez trhlin, spojený s oběma povrchy 1
Oplechování, lemování Připevněné, těsněné spoje 1
Nástřešní konstrukce Soudržný hydrofobní povrch, voda neproniká za hydroizolaci 1
Kontroly střech po zhoršených klimatických podmínkách (doporučení Hipos s.r.o.)
Klima Měřitelné prvky Poznámka
Déšť Úhrn srážek cca 30 mm/hod Silná intenzita deště 8-40 mm/hod resp. kg/m2
Silný vítr 75-88 km/hod Vítr působí menší škody na stavbách (strhává komíny, láme větve)
Krupobití Průměr krup cca 20 mm Rychlost větru okolo 60 km/hod
Orientační cykly údržby a obnovy vybraných konstrukcí (ČSN 73 1901-1:2020)
Konstrukční část Jak ztratí svoji funkci Odhad cyklu obnovy a údržby (roky) Nutná opatření
Tmelené spáry Trhliny v tmelu, odtržení od některého z povrchů 2-3 Odstranit tmel, nově zatmelit
Nátěry klempířských prvků Odlupování 3-5 Očištění, nový nátěr
Omítky nadstřešních konstrukcí Ztráta soudržnosti, odpadávání, odlupování, nasákavost 10 Nová omítka
Dlažba na podložkách položená na textilii Zanesení organickým spadem, zápach z tlení, náletová vegetace 5 Přeložení dlažby, výměna nebo vyčištění textilie
Spárovací hmota u lepené dlažby Vznik trhlin ve spárách, vydrolení hmoty ze spár 4 Provést přespárování

Realizace kontroly střechy

Kontroly se zpravidla zahajují vizuální prohlídkou podstřeší, kde zjistíme, zda se v některých místech neobjevují mapy po zatékání nebo plísně. Samotná prohlídka střechy postupuje zhruba v těchto osmi krocích:

 1. Prohlídka plochy střechy – čistota (zeleň, bahno, louže, větve, zbytky stavebních materiálů)
 2. Prohlídka vtoků, žlabů a svodů a jejich průchodnost
 3. Kontrola napojení krytiny na prostupující a ukončující konstrukce
 4. Kontrola spojů a přehybů
 5. Kontrola oplechování a tmelení
 6. Kontrola mechanického kotvení – vizuálně
 7. Kontrola odvětrání – funkčnost ventilátorů a hlavic
 8. Kontrola sněhových zachytávačů a hromosvody

Podmínky pro kontrolu a údržbu plochých střech

Kontrolu střechy lze dále rozdělit dle funkce střešního pláště a dle typu hydroizolační krytiny. U plochých střech se zpravidla setkáváme se dvěma typy hydroizolačních materiálů, s asfaltovými pásy a polymerními fóliemi (především PVC). U každého materiálu je nutné pamatovat si jednoduchou zásadu:

1. Na asfaltové střechy nevstupujeme, pokud to není nutné, v době, kdy teplota vzduchu překračuje 25°C. Mohlo by tak dojít k protlačení stop do asfaltové krytiny, k zatlačení ochranného posypu či vytvoření prohlubní a trhlin.

2. Na fóliové střechy nevstupujeme, pokud to není nutné, v době, kdy je na střeše sníh a námraza. Mohlo by dojít k uklouznutí a zranění.

Střešní plášť ukončený hydroizolační vrstvou bez pochůzné úpravy plní pouze základní funkci, a to ochránit podstřešní prostory před účinky klimatických podmínek. Po střeše se smí pohybovat pouze poučené osoby za účelem kontroly a údržby střešního pláště a souvisejících konstrukcí. Hydroizolační vrstvu zpravidla tvoří asfaltové pásy nebo fólie různých typů.

Typy střech


Nepochozí střechy

Střešní plášť ukončený hydroizolační vrstvou vez pochůzné úpravy plní pouze základní funkci, a to ochránit podstřešní prostory před účinky klimatických podmínek. Po střeše se smí pohybovat pouze poučené osoby za účelem kontroly a údržby střešního pláště a souvisejících konstrukcí. Hydroizolační vrstvu zpravidla tvoří asfaltové pásy nebo fólie různých typů.

Provozní střechy s neveřejným provozem

Střechy s neveřejným provozem mají základní a provozní funkci. Po jejich ploše se smí pohybovat pouze poučené osoby za účelem kontroly a údržby střešního pláště, souvisejících konstrukcí případně technologie umístěné na střeše. Hydroizolační vrstvu zpravidla tvoří asfaltové pásy nebo fólie různých typů. Krytina může být také zakryta vegetačními či násypovými vrstvami. Řadíme mezi ně např.:

 • Vegetační střechy
 • Střechy s násypem kačírku
 • Střechy s technologickým zařízením
Provozní střechy s veřejným provozem

Střechy s veřejným provozem mají základní a provozní funkci. Po jejich ploše se pohybují nepoučené osoby za účelem užívání střešního pláště. Tomu je nutné přizpůsobit i kontrolu a údržbu. Hydroizolační vrstvu zpravidla tvoří asfaltové pásy nebo fólie různých typů. Krytina je často zakryta vegetačními, násypovými či pochozími vrstvami. Řadíme mezi ně například: 

 • Terasy
 • Střešní zahrady
 • Pojížděné střechy / Pojezdové střechy
Kontroly střech dle funkce střešního pláště
Kontrola nepochozí střechy
1. Asfaltové pásy 2. Hydroizolační fólie
 • kontrola spojů špachtlí
 • kontrola napojení na svislé a prostupující konstrukce (přítlačné lišty, stahovací pásky, krycí lišty, tmelení)
 • kontrola trhlinek, puchýřků či vrásnění pásů
 • kontrola spojů zkušební jehlou
 • kontrola napojení na svislé a prostupující konstrukce (přítlačné lišty, stahovací pásky, krycí lišty, tmelení)
 • kontrola trhlinek či škrábanců
 • kontrola průchodnosti odtokové soustavy (vtoky, žlaby, svody) - proudem vody, koštětem, lopatkou
 • kontrola rohů a koutů - často se vyskytuje náletová zeleň, prach, bahno - koště, lopatka
 • kontrola klempířských prvků - barva, tmelení, těsné spoje
 • kontrola souvisejících konstrukcí a prvků - funkčnost VZT, odvětrání komínků kanalizace, omítky
 • kontrola podstřeší - vlhké mapy, plísně
 • kontrola bleskosvodu - patky a místa pod nimi (podepřená), přímá vedení, svislost jímačů
Kontrola provozní střechy s neveřejným provozem
Jako nepochozí střecha dle typu hydroizolace + body níže
 • kontrola míst v okolí technologií - opracování sloupků a stojek, osazení podložek, prohlubně od tíhy (louže)
 • kontrola svislého oplechování pro ochranu hydroizolace před mechanickým poškozením
 • kontrola pochozích chodníků - soudržnost s podkladem případně separační vrstvy
Kontrola provozní střechy s veřejným provozem
Jako nepochozí střecha dle typu hydroizolace + body níže
 • kontrola plochy pod dlažbou, dřevěnou palubou - bez náletů zeleně, bahna, drobných živočichů, zápachu
 • kontrola svislého oplechování pro ochranu hydroizolace před mechanickým poškozením
 • kontrola zábradlí případně jiných ochranných prvků na střeše

Zjištění poruch

V případě zjištěných poruch jako jsou trhliny, rozlepené spoje, nesoudržnost na svislých plochách apod. lze hydroizolaci ihned opravit. 

U asfaltových střech je oprava realizovatelná téměř vždy a během celé životnosti střechy. 

U hydroizolačních fólií je lépe znát přesný typ (PVC-P, TPO/FPO, EPDM, PIB, CPE), tloušťku původní fólie a zjistit, zda je oprava vůbec možná. Některé typy fólií rychleji křehnou, a nelze ji pak bezpečně opravit.

Ukázka z praxe

Po zhlédnutí vyobrazených fotek, na kterých jsou vidět poruchy střech, je jasné, že kontrola a údržba plochých střech je důležitým prvkem k zajištění správné hydroizolační, ale i estetické funkce po celou životnost střešní konstrukce.

Provedení kvalitní opravy

Ke každé střeše by měl být zpracován plán kontrol, údržby a obnovyPlán by měl být vymezen v návodu na užívání střešní konstrukce. 

Kontrolu, údržbu a obnovu střechy může majitel provádět sám nebo si může přizvat specializovanou firmu, která zajistí rychlé a odborné provedení všech potřebných prací.

Při kontrolách střech se vždy pohybujeme po vyznačených trasách, plošinách či stupačkách v maximální vzdálenosti 1,5 m od atiky nebo volného okraje střechy. 

V případě nutnosti kontroly oplechování, žlabů, svodů nebo stříšek lodžií z plochy střechy je nutné použít úvaz na laně, lešení nebo jiného bezpečnostního prvku.

Co (ne)dělat při kontrole střechy

Při kontrolách střech se vždy pohybujeme po vyznačených trasách, plošinách či stupačkách v maximální vzdálenosti 1,5 m od atiky nebo volného okraje střechy. V případě nutnosti kontroly oplechování, žlabů, svodů nebo stříšek lodžií z plochy střechy, je nutné použít úvaz na laně, lešení nebo jiného bezpečnostního prvku.

V případě zájmu o kontrolu nebo opravu střechy nás kontaktujte.

PROČ SPOLUPRACOVAT PRÁVĚ S NÁMI?

ROKŮ NA TRHU

0

SPOKOJENÝCH ZÁKAZNÍKŮ

0 %

REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ

0 +
poptávka

Nezávazná kalkulace

Vyplňte a odešlete formulář a my vám zašleme nezávaznou kalkulaci, případně zavoláme, pokud budeme potřebovat některé údaje doplnit.

Kontakty

Zákaznický servis

Po – Pá 7:00–18:00 hod.

Víte, že...?

Pravidelná kontrola střechy Vám může ušetřit peníze i starosti. Ploché střechy se doporučuje zkontrolovat aspoň 1×, lépe 2× do roka po zimě, sněhu a mrazu a po létě, kdy střeše nesvědčí prudké slunce, vysoké teploty i bouřky.

Splníte si tak navíc i povinnost pro majitele objektů dle ČSN 73 1901:2020 a budete mít doloženo správné užívání, údržbu a servis střechy dle platných českých norem.

Nezávazná poptávka

Vyplňte a odešlete formulář nebo nám zavolejte  +420 737 225 130

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a platí na ni zásady ochrany osobních údajů a podmínky služby Google.
Odesláním zprávy beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Potřebovat budeme

Proč s námi?

Nezávazná poptávka

Vyplňte a odešlete formulář nebo nám zavolejte  +420 737 225 130

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a platí na ni zásady ochrany osobních údajů a podmínky služby Google.
Odesláním zprávy beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Potřebovat budeme

Čím dřív se kontrola střechy provede, tím rychleji a levněji odstraníte závady.
Garantujeme vám, že po sezóně do střechy nepoteče zas.

Jak bude kontrola probíhat?

 1. pošleme zkušeného technika, který střechu a střešní pláště projde a zkontroluje
 2. vypracujeme odborný posudek a technickou dokumentaci (příklad zde)
 3. připravíme fotodokumentaci stavu střechy a správu, která  slouží jako doklad o kontrole i pro pojišťovnu a splňuje normě ČSN 73 1901:2011
 4. na základě podkladů navrhneme řešení, jak postupovat v případě nalezených závad
 5. připravíme kalkulaci případné opravy nebo rekonstrukce střechy
 6. domluvíme termíny a dáme střechu do pořádku
 7. pokud si budete přát, prodloužíme životnost vaší střechy. Připravíme servisní smlouvu, kde se už o nic nestaráte.