Reference

Asfaltová střecha - Praha, Za Dvorem

Demontáž původních vrstev až na parozábranu. Provedení nové parozábrany z důvodu velké perforace původních asfaltových pasů. Zateplení střešního pláště kombinací desek EPS 150 A PIR ve spádu 3%. Nové hydroizolační souvrství je tvořeno třemi asfaltovými pasy - podkladní pro mechanické kotvení, podkladní k natavení, finální s posypem. Střecha je mechanicky kotvena. Součástí prací bylo provedení oplechování atiky, výměn střešních vpustí a oprava navazujících fasádních konstrukcí. 

 

Adresa: Praha, Za Dvorem 1776
Realizováno: 2016
Kategorie Ploché střechy - asfaltové pásy
Výměra: 450 m2
Region Praha

Co se děje na sociálních sítích?