Reference

Fóliová střecha - Praha, Křižíkova

Provedení skladby střešního pláště novostavby bytového domu. Parotěsnou zábranu tvoří asfaltové pásy. Tepelná izolace je z pěnového polystyrenu ve spádu. Hydroizolace je z fólie na bázi měkčeného PVC tl. 1,5 mm. Oplechování atiky je provedeno z lakovaného pozinkovaného plechu. 

Adresa: Praha, Křižíkova 53
Realizováno: 2009
Kategorie Ploché střechy - fólie
Výměra: 2200 m2
Region Praha

Co se děje na sociálních sítích?