Reference

Pochozí chodníčky střechy - VTP Roztoky

Provedení pochozích chodníčků z pochozí fólie Protan T tl. 2,0 mm. Fólie byla napojena na původní pochozí chodníky střechy. Montáž je provedena bodově, aby umožňovala průtok vody pod chodníčkem. 

Adresa: Přílepská 1920, Roztoky
Realizováno: 2016
Kategorie Pochozí chodníčky
Výměra: 40 m

Co se děje na sociálních sítích?