Reference

Střecha s kamínky - Praha, K Hájům

Izolace střechy a teras komerčního objektu. Parotěsná zábrana z asfaltového pásu, tepelná izolace z pěnového polystyrenu, hydroizolace z fólie PVC-P tl. 1,5 mm k přitížení, dodávka praného kameniva a betonové dlažby. 

Adresa: Praha, K Hájům 2606
Realizováno: 2007
Kategorie Střechy zasypané kamínky
Výměra: 920 m2
Region Praha

Co se děje na sociálních sítích?