Reference

Střešní zahrada s kamínky - Praha, Petržílkova

Izolace střech novostavby komerčního objektu. Parotěsná zábrana z asfaltového pásu, tepelná izolace z pěnového polystyrenu. Hydroizolace z měkčeného PVC tl. 1,5 mm, roznášecí vrstva z XPS s vrstvou betonu. Dodávka praného kameniva a zeminy. 

Adresa: Praha, Petržílkova 2588
Realizováno: 2006
Kategorie Střechy zasypané kamínky, Střešní zahrady
Výměra: 1900 m2
Region Praha

Co se děje na sociálních sítích?