Reference

Asfaltová střecha - Praha, Jeseniova

Revitalizace panelového domu v Praze na Žižkově. Původní souvrství střechy zde zůstalo částečně zachováno. Střecha byla zateplena pěnovým polystyrenem a jako nová hydroizolace byla použita dvouvrstvá asfaltové izolace - pásy Axter (podkladní mechanicky kotvený, finální plnoplošně natavený tl. 5 mm). Součástí dodávky bylo doplnění střechy o pochozí chodníčky z pásu Caminaxter, oplechování atik a říms z lakovaného ocelového plechu a bleskosvodná soustava. Celá akce trvala od října 2016 do června 2017. 

Adresa: Praha, Jeseniova 37
Realizováno: 2017
Kategorie Ploché střechy - asfaltové pásy
Výměra: 2000 m2
Region Praha

Co se děje na sociálních sítích?