Reference

Asfaltová střecha - Praha, Radiová

Kompletní sanace střechy administrativního objektu. Původní izolace byly odstraněny až po stropní panel, který byl nově penetrován a byla provedená parozábrana z asfaltového pásu Axter Vap Al. Tepelnou izolaci tvoří EPS 100 v celkové tloušťce 250 mm. Hydroizolace je trojvrstvá - podkladní mechanicky kotvený pás, podkladní pás plnoplošně natavený a finální pás s břidličným posypem. Zhlaví atik je zatepleno EPS 100 a spádováno pomocí přířezu OSB desky. Atiky je oplechována lakovaným plechem. Součástí sanace byla oprava odvětrávacích hlavic, jejich nátěr a nová bleskosvodná síť. 

Adresa: Praha, Radiová 1122/1
Realizováno: 2018
Kategorie Ploché střechy - asfaltové pásy
Výměra: 1250 m2
Region Praha

Co se děje na sociálních sítích?