Reference

Střecha s kamínky - Praha, Bečovská

Zhotovení střechy novostavby komerčního objektu (NORD - Poháněcí technika). Parotěsná zábrana je z asfaltových pásů. Tepelná izolace z pěnového polystyrenu. Hydroizolace je provedena z fólie EPDM, která byla na stavbu dodávána ve velkonábalech. Na svislých částech je lepena. Střecha je opatřena vrstvou praného kameniva. Oplechování atiky je provedeno z hliníkového plechu. 

Adresa: Praha, Bečovská 1398
Realizováno: 2007
Kategorie Střechy zasypané kamínky
Výměra: 2000 m2
Region Praha

Co se děje na sociálních sítích?