Reference

Terasa s dlažbou na podložkách - Praha, Ke Stírce

Rekonstrukce teras komplexu bytových domů. Původní vrstvy teras byly zdemontovány až na stropní panel, byla provedena nová parotěsná zábrana a tepelná izolace z polystyrenu ve spádu. Hydroizolace je provedena z fólie na bázi měkčeného PVC tl. 1,5 mm. Separační vrstva mezi fólií a roznášecí vrstvou z XPS je provedena ze smyčkové rohože Petexdren. Betonová dlažba je uložena na stavitelných podložkách. Terasy na č.p. 1844 byly navíc doplněny o odvodňovací pozinkové žlaby, které jsou skryty pod dlažbou a odvádějí vodu ze střechy ke vpustím na terase. 

Adresa: Praha, Ke Stírce 1844-1845
Realizováno: 2012, 2014 a 2016
Kategorie Střešní terasy
Výměra: 510 m2
Region Praha

Co se děje na sociálních sítích?