Kolik stojí metr čtvereční nové střechy?

Cena nové či rekonstruované střechy se neodvíjí pouze od plochy, ale také od provedení a složitosti detailů. Dále je cena závislá na konkretních pracích, které se na střeše provádějí a samozřejmě na navrženém materiálu a způsobu jeho aplikace. Jako tepelná izolace plochých střech se nejčastěji používá pěnový stabilizovaný polystyren s pevností 100 kPa (označení EPS 100) nebo minerální vata (označení např. S). Tloušťky tepelných izolací závisí na tepelně technickém výpočtu. Standardně se pohybují od 160 mm. Jako hydroizolace se používají nejčastěji fólie z měkčeného PVC tl. 1,5 mm nebo asfaltové pásy. Ty se pokládají zpravidla ve dvou vrstvách - podkladní pás a finální pás s posypem. Souvrství se k podkladním konstrukcím stabilizuje ponejvíce mechanickým kotvením. Každému návrhu ale předchází pečlivý průzkum střechy, ověření stávajícího stavu střešních konstrukcí a vrstev eventuálně odběr vzorků pro stanovení vlhkosti v souvrství a tepelně technický výpočet. Ceny uvedené v tabulce jsou tedy pouze orientační a nepočítá se s demontáží a detaily. V případě zájmu o konkrétní cenovou nabídku či prohlídku Vaší střechy nás neváhejte kontaktovat

SKLADBA STŘECHY
cena za mv Kč
EPS 100 tl. 160 mm + mechanicky kotvená PVC-P tl. 1,5 mm 687
EPS 100 tl. 160 mm + mechanicky kotvené asfaltové pásy (podkladní kotvený + finální natavovaný) 865 
Minerální vata (Rockwool) tl. 160 mm + mechanicky kotvená PVC-P tl. 1,5 mm 782 
Minerální vata (Rockwool) tl. 160 mm lepená k podkladu + natavené asfaltové pásy  1222 

Časté otázky a odpovědi (FAQs)

Pomozte vylepšit tuto stránku nebo celý web. Váš názor nás zajímá. Děkujeme.

Vyplňte, chcete-li přímou odpověď na svůj dotaz.

Co se děje na sociálních sítích?